Biblen tro eller viden?

Kategori:

Produktbeskrivelse

Af Birgit Bertung

Søren Kierkegaards syn på fundamentalisme kontra overført læsning.