KRIM 50 års kriminalpolitik

DKK280,00

Redaktion:
Landsforeningen Krim og Linda Kjær Minke

Denne bog giver indsigt i indsattes vilkår i danske fængsler og arresthuse, herunder om disses adgang til beskæftigelse, uddannelse, behandling mod misbrug af narkotika, kognitiv  færdighedstræning, religionsdyrkelse mv.

Der er bidrag fra praktikere og et stort antal danske eksperter inden for blandt andet kriminologi, antropologi, sociologi, psykologi, teologi, politologi, kriminalforsorg og jura.

Indslusning af indsatte på arbejdsmarkedet, forudsigelse af recidiv forud for prøveløsladelse, dobbeltstraf samt straffeprocessuelle spørgsmål, som for eksempel bistand fra en forsvarer under politiafhøringer, berøres også.

Bogen udkom ved Landsforeningen KRIMs 50 års jubilæum i 2017 og gennemgår kort KRIMs farvestrålende historie tilbage fra stiftelsen i maj 1967.

Kategorier: ,