Den stille uges gudstjenester

kr.120,00

Kategorier: ,

Beskrivelse

2. udgave 2009 ved Bethlehemskirkens præster, kantor og organist.

DEN STILLE UGE er kirkeårets tyngdepunkt; her samles menigheden om det, som er vor tros centrum: Guds kærlighed til os, åbenbaret i Jesu lidelse, død og opstandelse.
Oprindeligt rummedes hele dette indhold i en eneste gudstjeneste: påskenattens gudstjeneste, oldkirkens store dåbsgudstjeneste.
Her var alle motiverne samlet: forkyndelsen af Guds plan for skabelse og genløsning i det gammeltestamentlige vidnesbyrd og Guds plans udfoldelse i Jesu ophøjelse (på korset, af graven, til himmelen) og vor delagtighed deri ved den nye fødsel af vand og Ånd og ved fællesskabet om Herrens legeme og blod.
Men denne fest var så stor, at dens indhold måtte uddybes ved en udvidelse af antallet af festdage: torsdag, fredag og søndag – samt de efterfølgende 50 dages glæde, inklusive Kristi himmelfart og Pinsedag.