Kierkegaard – kunsten at kommunikere

kr.118,00

Af Birgit Bertung

Søren Kierkegaards kommunikationskunst har, siden han begyndte sin forfatter-virksomhed, oftest været nedvurderet, eller man har helt overset den, med mange uheldige fejllæsninger til følge. Kierkegaards eksistentielle synsvinkel er epokegørende både i form og indhold, men man kan ikke læse hans værker uden forståelse for metoden som en integreret del af indholdet. Kierkegaard vil ikke medvirke til det mindste åndelige overgreb ved blot sprogligt at udforme direkte, hvad læseren skal tænke, tro og mene. Han tilbyder derimod indirekte at være anledningen til, at modtageren træffer sine egne valg. Der er således ikke tale om et færdigt resultat, kun om en fortsat dialog med læseren.

Birgit Bertung er mag. art. i filosofi, har været medlem af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse i 25 år og udgivet flere bøger – overvejende om forskellige aspekter af Kierkegaards filosofi.
Birgit Bertung er “en stor formidler af Kierkegaard”, skrev F. J. Billeskov Jansen, Politiken 1.12.2000.