Tilbud

Værdier

kr.98,00

Verdenserklæring om menneskerettighederne, Det nye Testamente, Koranen

Af Birgit Bertung

Bogen analyserer værdiforskelle i Koranen og Det nye Testamente og sammenligner med Verdenserklæring om menneskerettigheder – ikke praksis i de to religioner. Det er et problem, at Koranen langt overvejende læses bogstaveligt, mens Det nye Testamente oftes læses i overført betydning. For at øjne en ‘løsning’ på de indlysende konflikter disse tekster indeholder, inddrages således selve måden teksterne normalt læses på. Da kristendom ydermere tolkes meget forskelligt er valgt en udpræget ikke-fundamentalistisk læsning, som væsentligst tager afsæt i Søren Kierkegaards forståelse – ikke mindst hans kommunikationsform.

Birgit Bertung er mag. art. i filosofi og forfatter til 7 bøger om forskellige aspekter af Søren Kierkegaards filosofi og én om guldalderens kvindesyn, der leder tanken hen på den islamiske opfattelse af kvinder. Hun er mangeårigt medlem af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse. Støttet af Velux fonden.