Fanø Skads Herred

kr.250,00

Leif Norking, der er født på Fanø som efterkommer af en gammel skipperslægt, har med denne bog realiseret en gammel drøm om at fortælle om øens ældste historie tilbage til oldtiden – dvs. en periode, der ikke tidligere er beskrevet.

Efter indledningsvis at dokumentere, at Fanø har eksisteret som ø siden jægerstenalderens begyndelse, indsnævrer forfatteren sin beretning til at omfatte perioden Kr.f. til år 1600, idet han også inddrager Skads Herred i hovedparten af sine undersøgelser.

Bogen vil give læserne en overraskende ny viden om områdets ældre historie, f.eks.

• Der eksisterede allerede omkring Kr.f. et stærkt og magtfuldt kongerige i Esbjerg-Fanø regionen, grundlagt af den jernalderstamme, der blev kaldt jyderne.

• Dette kongerige indledte allerede i det 3. århundrede vikingetogter imod Vesteuropa og England og grundlagde kort efter nye jyske kongedømmer i England.

• Der berettes om de blodige, regionale grænsekampe med andre stammer i Jylland og især om, at den jyske stamme slog danerstammen tilbage i forsøget på at erobre Vestjylland.

• Der redegøres for den stadigt voksende søfart og handel med andre lande syd- og vestover op igennem jernalder, vikingetid og middelalder. Endvidere om middelalderens fiskeri, der var Danmarks største indtægtskilde.

• Læserne gøres bekendt med lokalbefolkningens – især fanøboernes – bevidste omgåelse af Ribe og Vardes særrettigheder mht. eksport/import og almindelig handel, og om det blomstrende smugleri og handel med kontrabandevarer.

Bogen afsluttes med et appendix omhandlende de førkristne religioner.

Kategorier: ,