Kierkegaards Gudsbegreb

kr.195,00

Hvad betyder ordet Gud?

Af Birgit Bertung

Søren Kierkegaard (1813-1855) skrev ikke kun om sin egen tids menneskelige forhold og dens problemer, men fokuserede meget bevidst på det almenmenneskelige, der gælder til enhver tid – det eksistentielle eller religiøse  – hvilket til stadighed gør ham aktuel. Det har imidlertid i årtusinder været diskuteret, hvad kristendom egentlig er, og en af grundene til polemikken er, at man i de fleste tilfælde ikke har villet definere, hvad man overhovedet mente med begrebet ”gud”.

”Kierkegaards Gudsbegreb” viser derimod med talrige citater, hvad han forstår ved Gud og har derfor underteksten ”Hvad betyder ordet Gud?”. Der er nemlig meget forskellige meninger om ordets indhold, hvilket ikke mindst er blevet aktualiseret med de mange indvandrere, der har en totalt anderledes opfattelse end Kierkegaards. For ham er Gud ikke en genstand, men et værdianliggende, nemlig den højeste værdi: kærlighed, som mennesket derfor skal stræbe mod at efterfølge.

Alle specielle og gammeldags ord, som navnlig unge mennesker kan have problemer med at forstå, forklares. Derfor er bogen også egnet for fx gymnasier, højskoler og som introduktion til studerende, samt naturligvis til studiekredse og selvstuderende.

Birgit Bertung er mag. art. i filosofi og forfatter til adskillige bøger om forskellige aspekter af Kierkegaards filosofi og teologi. Hun var i 25 år sekretær for og medlem af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse, og er af Politiken blevet betegnet som ”den skarpsindige magister”.

Se alle Birgit Bertungs bøger her

9 på lager