Sauntes historie – fra oldtiden til næsten nutiden

kr.200,00

Om Tikøb Sogn i gamle dage.

Det tidligst omtalte navn i sognet er Sande. Den var 1157 en kongelig by. Fire år i forvejen var Esrom munkekloster blevet til. Absalon elskede det og gav det privilegier, og hans ven, Kong Valdemar den Første, gav så snart han var blevet enekonge, Esrom kloster en gave. I brevet til klosteret står bl.a.: ”Vi skænker Esrom halvdelen af en by, der kaldes Sande. Sande er fra gammel tid gået fra den ene mand til den anden, og nu i nogen tid med al kongelig rettighed været i hænderne på Peder Lavesøn, men efter ham er kommen til os igen. 17 år senere, i 1174, slår Valdemar atter fast, at det han har givet, tilhører Esrom kloster med rette. ”Thi i det første år af min regeringstid overdrog jeg ærligt og redeligt for mine synders skyld, halvdelen af denne by, som hedder Sande, til brødrene i Esrom. Og de har også i adskillige år siddet inde med den i fred og uden forulempelse. Nu for nylig har denne Peder efter slette menneskers råd med urette hævdet, at den del af byen som jeg har skænket bort, var hans fædrene arv, og har påført brødrene stor plage. Men han har endelig fulgt bedre råd og afstået sine slette fordringer og i overensstemmelse med agerloven, over alteret skødet den jord fra sig, han havde efterstræbt. Og for at det nu skal stå så meget desto bedre fast, i byen Lund i min og mine stormænds nærværelse højtideligt og ærligt, af fri vilje gentaget den overdragelse og skødning.”

Kategorier: ,